2.8 °C

Cobbenberg Rapporten

Metingen zijn gedaan met een 'WeatherFlow Tempest'

NOAA Raporten

2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Klik hier ['om dit rapport rechstreeks te zien', 'klik op de maand of jaar van het NOAA rapport.']